Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nam và nữ – Tuần 30 Tiếng Việt 5


Lời giải chi tiết 1. Có người cho rằng : những phẩm chất quan trọng nhất của nam giới là dũng cảm, cao thượng, năng nổ, thích ứng được với mọi hoàn cảnh ,còn ở phụ nữ, quan trọng nhất...