Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên


Lời giải chi tiết 1. Đọc mẩu chuyện sau: Bầu trời mùa thu Tôi cùng bọn trẻ đi ra cánh đồng. Buổi sáng tháng chín mát mẻ và dễ chịu. Tôi nói với các em : - Các em hãy nhìn...