Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trật từ – An ninh


Lời giải chi tiết 1. Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ trật tự? a)   Trạng thái bình yên, không có chiến tranh. b)   Trạng thái yên ổn, bình lặng, không ồn ào. c)   Tinh trạng ổn định,...