Luyện từ và câu – Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ trang 25 – Tuần 22


I - Nhận xét1. Đọc hai đoạn văn sau và thực hiện yêu cầu ở dưới.Bốn mùa Hạ Long mang trên mình một màu xanh đằm thắm: xanh biếc của biển, xanh lam của núi, xanh lục của trời. Màu xanh...