Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ – Tuần 20


Lời giải chi tiết I   - Nhận xét1. Tìm câu ghép trong đoạn trích sau:Trong hiệu cắt tóc, anh công nhân l-va-nốp đang chờ tới lượt mình thì cửa phòng lại mở, một người nữa tiến vào... Một lát sau, l-va-nốp...