Luyện từ và câu: Ôn tập về câu


Lời giải chi tiết 1. Đọc mẩu chuyện vui sau và thực hiện nhiệm vụ nêu bên dưới:Nghĩa của từ “cũng”Cô giáo phàn nàn với mẹ của một học sinh:- Cháu nhà chị hôm nay cop bài kiểm tra của bạn.-...