Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu hai chấm)


Lời giải chi tiết 1. Trong mỗi trường hợp dưới đây, dấu hai chấm được dùng làm gì ? a)   Một chú công an vỗ vai em : -  Cháu quả là chàng gác rừng dũng cảm ! NGUYỄN THI...