Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu ngoặc kép)


Lời giải chi tiết 1. Có thể đặt dấu ngoặc kép vào những chỗ nào trong đoạn văn sau để đánh dấu lời nói trực tiếp hoặc ý nghĩ của nhân vật ?Tốt-tô-chan rất yêu quý thầy hiệu trưởng. Em mơ...