Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy) – Tuần 31 Tiếng …


Lời giải chi tiết 1. Nêu tác dụng của các dấu phẩy được dùng trong các đoạn văn dưới đây :a) Từ nhũng năm 30 của thế kỉ XX, chiếc áo dài cổ truyền được cải tiến dần thành chiếc...