Luyện từ và câu: Ôn tập về từ loại – Tiết 1 Tuần 14 – Tiếng Vi…


Lời giải chi tiết 1. Đọc đoạn văn sau. Tìm danh từ riêng và 3 danh từ chung trong đoạn văn.- Chị ! – Nguyên quay sang tôi, giọng nghẹn ngào. – Chị… Chị là chị gái của em nhé !Tôi...