Luyện từ và câu: Ôn tập về từ loại – Tiết 2 Tuần 14 – Tiếng Vi…


Lời giải chi tiết 1. Xếp các từ in đậm trong đoạn văn sau vào bảng phân loại ở bên dưới:Không thấy Nguyên trả lời, tôi nhìn sang. Hai tay Nguyên vịn vào song cửa sổ, mắt nhìn xa vời vợi....