Ôn tập – Trồng cây ăn quả


Trồng cây ăn quả mang lại lợi ích gì? Em hãy kể một số loại cây ăn quả có giá trị cao ở địa phương trong cả nước mà em biết? Hướng dẫn trả lờiTrồng cây ăn quả mang lại những...
Hãy nêu tác dụng của cây ăn quả đối với môi trường và cảnh quan thiên nhiên? Hướng dẫn trả lờiCây ăn quả có tác dụng lớn đến việc bảo vệ môi trường sinh thái như: làm sạch không khí, giảm...
Em hãy nêu ưu, nhược điểm của các phương pháp nhân giống cây ăn quả?  Hướng dẫn trả lờiPhương pháp nhân giống bằng hạtƯu điểm"- Nhanh tạo ra cây con- Cây tạo ra đồng loạt, cùng kích cỡ, độ tuổi-...
Hãy nêu quy trình trồng cây ăn quả? Hướng dẫn trả lờiQuy trình trồng cây ăn quả Đào hố đất-> Bón phân lót-> Trồng cây Bước 1. Đào hố đấtKích thước hố tuỳ theo loại cây.Chú ý - Cần để riêng lớp...
Hãy so sánh yêu cầu ngoại cảnh của cây ăn quả đã học?Hướng dẫn trả lờiYêu cầu ngoại cảnhCây có múi- Nhiệt độ:25-27℃- Lượng mưa và độ ẩm 70-80%,1000 -2000;- Ánh sáng: Cây cần đủ ánh sáng, không ưa ánh sáng mạnh;- Đất:...
Hãy nêu phương pháp nhân giống chủ yếu cho từng loại cây ăn quả đã học?Hướng dẫn trả lời Phương pháp nhân giống hữu tính: Phương pháp nhân giống hữu tính là phương pháp nhân giống bằng hạt: xoài,chôm chôm, vải...Các phương...
Tại sao phải bón phân thúc cho cây ăn quả theo hình chiếu của tán cây? Hướng dẫn trả lờiBón phân theo hình chiếu của mép tán cây, sâu 15 - 20 cm, rộng 20 - 30 cm và lấp đất...
Tạo sao phải tiến hành đốn tạo hình cây ăn quả?Hướng dẫn trả lờiGiúp cây phát triển cân đối, thoáng, đủ ánh sáng.-Loại bỏ cành già, cành bị sâu, bệnh.-Tỉa bỏ cành vượt, cành phụ, mầm phụ mọc từ gốc.-Kích...
Nêu những biện pháp phổ biến trong phòng trừ sâu, bệnh hại cây ăn quả?Hướng dẫn trả lời+ Biện pháp cơ học:Dùng tay, vợt, bẩy đèn... để bắt sâu non và sâu bọ trưởng thành.+ Biện pháp hóa học:Dùng thuốc...
Hãy nêu một số gương điển hình về trồng cây ăn quả mà em biết?Hướng dẫn trả lờiCung cấp cho người tiêu dùng Cung cấp nguyên liệu cho công nghệ chế biến đồ hộp nước giải khát Xuất khẩu VD: Vườn cây ăn quả...