Rèn luyện kĩ năng mở bài,kết bài trong bài văn nghị luận


I. Viết phần mở bàiCâu 1: Tìm hiểu các phần mở bài (SGK, tr.112-113) .- Mở bài (1) không phù hợp vì vấn đề đặt ra là “giá trị nghệ thuật của tình huống truyện” nhưng mở bài chỉ đề...
Lời giải chi tiết I. MỞ BÀI, KẾT BÀI 1. Mở bài: -  Yêu cầu của mở bài: Mở bài có vai trò quan trọng đối với một bài văn. Mở bài đúng và hay sẽ khai thông được mạch...