Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Cha đẻ của chiếc lốp xe đạp

Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Cha đẻ của chiếc lốp xe đạp

Câu 1 (trang 14 sgk Tiếng Việt 4): Nghe viết bài: Cha đẻ của chiếc lốp xe đạp (SGK TV4 tập 1 trang 14)

Trả lời:

Luyện viết một hai lần bằng hình thức bạn đọc em viết và ngược lại rồi tự kiểm tra cho nhau

Câu 2 (trang 14 sgk Tiếng Việt 4):

Điền vào chỗ trống trong đoạn thơ và thành ngữ đã cho

a) Ch hay tr

b) Uôt hay uôc

Trả lời:

Em điền như sau:

a) Ch hay tr

Chuyền trong vòm lá

Chim có gì vui

Mà nghe ríu rít

Như trẻ reo cười

b) Uốt hay uốc

Cày sâu cuốc bẩm

Mang dây buộc mình

Thuốc hay tay đảm

Chuột gặm chân mèo

Câu 3 (trang 14 sgk Tiếng Việt 4): Tìm tiếng thích hợp với mỗi ô trống để hoàn chỉnh các câu trong hai mẩu chuyện đã cho (SGK TV4 trang 15 tập 2)

Trả lời:

a) Tiếng có âm tr hoặc ch?

…Đãng trí…chẳng thấy…xuất trình…

b) Uôt hoặc uôc

Vị thuốc quý

…thuốc bổ…cuộc đi bộ…bắt buộc ngài…

>> Xem thêm:  Soạn văn bài Tập đọc: Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa