Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Cô giáo tí hon

Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Cô giáo tí hon

Câu 1 (trang 18 sgk Tiếng Việt 3): Tìm tên riêng trong bài chính tả

Trả lời:

Trong bài chính tả chỉ có một tên riêng là Bé.

Câu 2 (trang 18 sgk Tiếng Việt 3): Tìm những tiếng có thể ghép với mỗi tiếng sau

Trả lời:

a) xét, sét: xét hỏi, xem xét; sét gỉ, sấm sét.

xào, sào: xào nấu, xào xáo; sào ruộng, cây sào.

xinh, sinh: xinh đẹp, tươi xinh; học sinh, sinh đẻ.

b) gắn, gắng: gắn bó, hàn gắn; gắng sức, cố gắng.

nặn, nặng: nặn tượng, bóp nặn; nặng nhọc, việc nặng.

khăn, khăng: khăn áo, đội khăn; khăng khăng, chơi khăng.

>> Xem thêm:  Soạn văn bài Luyện từ và câu: Nhân hóa. Cách đặt và trả lời câu hỏi Khi nào?