Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Ông ngoại

Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Ông ngoại

Câu 2 (trang 35 sgk Tiếng Việt 3): Tìm 3 tiếng có vần oay

Trả lời:

Đó là các tiếng: loay hoay, xoáy (nước), ngọ ngoậy

Câu 3 (trang 35 sgk Tiếng Việt 3): Tìm các từ:

Trả lời:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng d, gi hoặc r, có nghĩa như sau:

– Làm cho ai việc gì đó → giúp đỡ.

– Trái nghĩa với hiền lành → dữ.

– Trái nghĩa với vào → ra.

b) Chứa tiếng có vần ân hoặc âng, có nghĩa như sau:

– Khoảng đất trống trước hoặc sau nhà: sân.

– Dùng tay đưa một vật lên → nâng.

– Cùng nghĩa với chăm chỉ, chịu khó → cần cù.

>> Xem thêm:  Soạn văn bài Chính tả: Nghe - viết: Các em nhỏ và cụ già