Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Trung thu độc lập

Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Trung thu độc lập

Câu 1 (trang 77 sgk Tiếng Việt 4): Viết chính tả từ " Ngày mai, các em có quyên….nông trường to lớn vui tươi"

Trả lời:

Bạn đọc em viết và ngược lại. Sau đó kiểm tra lỗi chính tả

Câu 2 (trang 77 sgk Tiếng Việt 4): Em chọn những tiếng nào để điền vào chỗ trống?

a) Những tiếng bắt đầu bằng "r, d hay gi" trong bài Đánh dấu mạn thuyền

b) Những tiếng có vần "iên, yên hay iêng"

Trả lời:

a) "…kiểm giắt…Kiếm rơi…đánh dấu…Kiếm rơi…làm gì…đánh dấu…Kiếm rơi…đánh dấu"

b) "…yên tĩnh…Bỗng nhiên…ngạc nhiên…biểu diễn…buộc miệng…tiếng đàn"

Câu 3 (trang 78 sgk Tiếng Việt 4): Tìm các từ ngữ mở đầu bằng "r,d, hay gi" có nghĩa đã cho (SGK TV4, tập 1 trang 78)

Trả lời:

a) Đó là những từ:

– Có giá thấp hơn mức bình thường: rẻ

– Người nổi tiếng: danh nhân

– Để dùng nằm ngủ, thường làm bằng gỗ, tre, có khung, trên mặt trải chiếu hoặc đệm: giường

b) Có tiếng chứa vần "iên hay iêng"

– Máy truyền tiếng nói từ nơi này đến nơi khác. Đó là từ điện thoại

– Làm cho một vật nát từ vụn bằng cách ném mạnh và xát nhiều lần: Đó là từ nghiền

– Năng và chuyển vật nặng bằng sức của hai hay nhiều người hợp: Đó là khiêng

>> Xem thêm:  Soạn văn bài Chính tả: Nghe - viết: Thắng biển