Soạn văn bài: Lập dàn ý bài văn thuyết minh

Soạn văn bài: Lập dàn ý bài văn thuyết minh

III. Luyện tập

  Lập dàn ý cho các đề văn thuyết minh sau:

  Đề 1: Giới thiệu một tác giả văn học.

1. Mở bài: Giới thiệu khái quát về tác giả lựa chọn để thuyết minh (họ tên, tuổi, quê quán,…)

2. Thân bài:

– Cuộc đời và sự nghiệp văn học:

  • Hoàn cảnh xuất thân, truyền thống gia đình, học vấn, đường đời,…

  • Các chặng đường sáng tác và những tác phẩm chính.

– Phong cách nghệ thuật:

  • Những đặc điểm nổi bật về nội dung trong sáng tác của tác giả ấy.

  • Những đặc sắc nghệ thuật mà tác giả ấy thể hiện trong tác phẩm của mình.

3. Kết bài:

– Khẳng định về vị trí của tác giả vừa thuyết minh.

– Nêu suy nghĩ, cảm nhận về cuộc đời, sự nghiệp văn chương của tác giả vừa thuyết minh,…

  Đề 2: Giới thiệu một tấm gương học tốt.

1. Mở bài: Giới thiệu chung về gương học tốt (là ai? ở đâu?… ).

2. Thân bài:

– Hoàn cảnh gia đình, môi trường học tập,…

– Quá trình phấn đấu trong học tập.

– Những kết quả học tập tốt.

….

3. Kết bài:

– Khẳng định về tấm gương học tập.

– Suy nghĩ về bài học rút ra cho bản thân và cho mọi người.

  Đề 3: Giới thiệu một phong trào của trường (hoặc của lớp).

>> Xem thêm:  Soạn văn bài: Viết bài làm văn số 6: Văn thuyết minh văn học

1. Mở bài: Giới thiệu chung về phong trào (Là phong trào gì, trong lĩnh vực hoạt động nào, diễn ra ở đâu?).

2. Thân bài:

– Phong trào đã được phát động, hưởng ứng ra sao?

– Diễn biến của phong trào.

– Những kết quả cho thấy sự thành công, hiệu quả của phong trào.

….

3. Kết bài: Ý nghĩa của phong trào.

  Đề 4: Trình bày một quy trình sản xuất (hoặc các bước của một quá trình học tập).

1. Mở bài: Giới thiệu chung về quy trình sản xuất (hoặc các bước của một quá trình học tập).

2. Thân bài:

– Mô tả quy trình sản xuất (hoặc các bước của một quá trình học tập): bắt đầu như thế nào, diễn biến qua các công đoạn (các bước, các giai đoạn, các quá trình,…) ra sao?

– Sản phẩm của quy trình sản xuất(hoặc kết quả của một quá trình học tập) là gì, chất lượng, giá trị ra sao?

….

3. Kết bài: Nhận xét về quy trình sản xuất (hay các bước của một quá trình học tập).