Soạn văn bài Luyện từ và câu: Luyện tập về câu hỏi

Soạn văn bài Luyện từ và câu: Luyện tập về câu hỏi

Câu 1 (trang 137 sgk Tiếng Việt 4):

Đặt câu hỏi cho các bộ phận câu được in đậm dưới đây:

a) Hăng hái nhất và khỏe nhất là bác cần trục.

b) Trước giờ học, chúng em thường rủ nhau ôn bài cũ.

c) Bến cảng lúc nào cũng đông vui.

d) Bọn trẻ xóm em hay thả diều ngoài chân đê.

Trả lời:

a. Hăng hái nhất và khỏe nhất là ai?

b. Trước giờ học, các em thường làm gì?

c. Bến cảng như thế nào?

d. Bọn trẻ xóm em hay thả diều ở đâu?

Câu 2 (trang 137 sgk Tiếng Việt 4): Đặt câu hỏi với mỗi từ sau: ai, cái gì, làm gì, thế nào, vì sao, bao giờ, ở đâu.

Trả lời:

– Ai học giỏi nhất lớp?

– Cái gì khiến bạn chú ý?

– Để làm vui lòng cha mẹ em phải làm gì?

Câu 3 (trang 137 sgk Tiếng Việt 4):

Tìm từ nghi vấn trong các câu hỏi dưới đây.

a) Có phải chú bé Đất trở thành chú Đất Nung không?

b) Chú bé Đất trở thành chú Đất Nung, phải không?

c) Chú bé Đất trở thành chú Đất Nung à?

Trả lời:

Từ nghi vấn

a. Có phải chú bé Đất trở thành chú Đất Nung không? Có phải – không

b. Chú bé Đất trở thành chú Đất Nung, phải không? Phải không

>> Xem thêm:  Soạn văn bài Tập đọc: Một nghìn ngày xung quanh trái đất

c. Chú bé Đất trở thành chú Đất Nung à?

Câu 4 (trang 137 sgk Tiếng Việt 4): Với mỗi từ hoặc cặp từ nghi vấn vừa tìm được, đặt một câu hỏi.

Trả lời:

Đặt câu hỏi từ cặp từ vừa tìm được ở bài 3

• Có phải Nguyễn Hiền là Trạng nguyên trẻ nhất nước Nam không?

• Chữ viết của Cao Bá Quát hồi nhỏ xấu lắm phải không?

• Nguyễn Hiền rất thích thả diều à?

Câu 5 (trang 137 sgk Tiếng Việt 4):

Trong các câu dưới đây, câu nào không phải là câu hỏi và không được dùng dấu chấm hỏi?

a) Bạn có thích chơi diều không?

b) Tôi không biết bạn có thích chơi diều không?

c) Hãy cho biết bạn thích trò chơi nào nhất?

d) Ai dạy bạn làm đèn ông sao đấy?

e) Thử xem ai khéo tay hơn nào?

Trả lời:

Trong năm câu đã cho:

– 2 câu là hai câu hỏi:

a. Bạn có thích chơi diều không?

d. Ai dạy bạn làm đèn ông sao đấy?

– 3 câu không phải là câu hỏi, không được dùng dấu chấm hỏi:

b. Tôi không biết bạn có thích chơi diều không.

c. Hãy cho biết bạn thích trò chơi nào nhất.

e. Thử xem ai khéo tay hơn nào.