Soạn văn bài Tập đọc: Bận

Soạn văn bài Tập đọc: Bận

Câu 1 (trang 60 sgk Tiếng Việt 3): Mọi vật, mọi người xung quanh bé bận những việc gì?

Trả lời:

Xung quanh bé mọi vật, mọi người đều bận:

Trời bận xanh, sông bận chảy, xe bận chạy, lịch bận tính ngày, chim bận bay, cờ bận vẫy gió, chữ bận thành thơ, hạt bận vào mùa, than bận làm ra lửa.

Cô bận cấy lúa, chú bận đánh giặc, mẹ bận hát ru, bà bận thổi nấu.

Câu 2 (trang 60 sgk Tiếng Việt 3): Bé bận những việc gì?

Trả lời:

Bé bận bú, bận chơi, bận tập khóc, cười, bận nhìn ánh sáng

Câu 3 (trang 60 sgk Tiếng Việt 3): Vì sao mọi người, mọi vật bận mà vui?

Trả lời:

Mọi người, mọi vật bận mà vui vì mọi người, mọi vật đều làm những công việc có ích góp phần làm cuộc sống luôn được hoạt động, luôn được sinh sôi nảy nở và ngày thêm tươi đẹp.

>> Xem thêm:  Soạn văn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thành thị, nông thôn