Soạn văn bài Tập đọc: Tre Việt Nam

Soạn văn bài Tập đọc: Tre Việt Nam

Câu 1 (trang 42 sgk Tiếng Việt 4):

Những hình ảnh nào của tre gợi lên những phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam:

a) Cần cù

b) Đoàn kết

c) Ngay thẳng

Trả lời:

a) Tre xanh // Xanh tự bao giờ?// Chuyện ngày xưa // đã có bờ tre xanh //( Tre đã có từ lâu đời – lấu lắm từ xa xưa không ai biết được. Chỉ biết rằng tre gắn bó với con người ngàn xưa)

b) – Bão bùng thân bọc lấy thân

Tay ôm tay níu tre gần nhau thêm

Thương nhau tre chẳng ở riêng

Lũy thành từ đó mà nên hỡi người

– Lưng trần phơi nắng phơi sương

Có manh áo cộc, tre nhường cho con

c) Đó là những hình ảnh:

– Tre xanh không đứng khuất mình

– Chẳng may thân gãy cành rơi, tre vẫn truyền lại các gốc cho măng

– Nòi tre không chịu mọc cong. Măng non mới móc đã mang dáng thẳng thân tròn của tre

Câu 2 (trang 42 sgk Tiếng Việt 4): Em thích những hình ảnh nào về cây tre và búp măng non?

Trả lời:

Những hình ảnh nói về cây tre và búp măng trong bài thơ đều rất thích. Bởi mỗi hình ảnh của tre hay búp măng đều chứa đựng những phẩm chất đáng quý của con người Việt Nam. Đó là sự cần cù trong lao động, chịu thương chịu khó " yêu nhiều nắng nỏ trời xanh" Đó là tình thương yêu bao la giũa người với người " Tay ôm, tay níu tre gần nhau thêm", " có manh áo cộc, tre nhường cho con", "măng non là búp măng non", " Đã mang dáng thẳng thân tròn của tre".

>> Xem thêm:  Soạn văn bài Luyện từ và câu: Luyện tập về từ ghép và từ láy

Đại ý: Qua việc mô tả những phẩm chất đáng quý của cây tre, tác giả ca ngợi những phẩm chất cao đẹp của con người Việt Nam. Tình thương yêu bao la và sự ngay thẳng chính trực từ cụ già cho đến trẻ thơ.