Soạn văn bài Tập làm văn: Mở bài trong bài văn kể chuyện

Soạn văn bài Tập làm văn: Mở bài trong bài văn kể chuyện

Câu 1 (trang 113 sgk Tiếng Việt 4): Đọc các mở bài đã cho và nói rõ đó là những cách mở bài nào?

Trả lời:

Mở bài (a) là cách mở bài trực tiếp. Kể ngay vào sự việc mở đầu câu chuyện.

Mở bài (b,c,d) là cách mở bài gián tiếp. Nói chuyện khác để dẫn vào câu chuyện định kể.

Câu 2 (trang 114 sgk Tiếng Việt 4): Câu chuyện Hai bàn tay mở bài theo cách nào?

Trả lời:

Câu chuyện hai bàn tay mở bài theo cách trực tiếp đi thẳng vào câu chuyện định kể.

>> Xem thêm:  Soạn văn bài Tập làm văn: Cốt truyện