Soạn văn bài: Ôn tập truyện và kí

Soạn văn bài: Ôn tập truyện và kí

Câu 1: Lập bảng thống kê các tác phẩn truyện và kí hiện đại đã học.

on tap truyen va ki - Soạn văn bài: Ôn tập truyện và kí

on tap truyen va ki 1 - Soạn văn bài: Ôn tập truyện và kí

Câu 2:

on tap truyen va ki 2 - Soạn văn bài: Ôn tập truyện và kí

  Như vậy, yếu tố thường có chung trong cả truyện và kí là nhân vật kể chuyện. Kí cũng có thể có hoặc không có nhân vật và cốt truyện (điều thường không thể thiếu trong truyện ngắn).

Câu 3:

  Những tác phẩm truyện và kí đã học hầu hết là những bài ca ngợi ca đất nước, con người và cuộc sống. Nó giúp cho chúng ta thêm yêu đất nước, yêu cuôc sống mà yêu mỗi người ở quanh ta.

Câu 4:

  Có thể chọn các nhân vật như: Lượm, Dế Mèn,… để phát biểu những suy nghĩ của bản thân về nhân vật.

>> Xem thêm:  Soạn văn bài: Đêm nay Bác không ngủ (Minh Huệ)