Tập đọc: Bài ca về trái đất


Phương pháp giải - Xem chi tiết 1. CÁCH ĐỌC Đọc trôi chảy, diễn cảm. Giọng vui tươi, hồn nhiên, nhấn giọng vào các từ gợi tả, gợi cảm. Chú ý nghỉ hơi đúng nhịp thơ. 2. Nội dung: Kêu...