Tập đọc: Buôn Chư Lênh đón cô giáo


Lời giải chi tiết 1. Cô giáo Y Hoa đến buôn Chư Lênh để làm gì?Trả lời:Cô giáo Y Hoa đến buôn Chư Lênh để mở trường, dạy cho mọi người trong buôn làng học chữ.2. Người dân Chư Lênh...