Tập đọc: Ca dao về lao động sản xuất


Lời giải chi tiết 1. Tìm những hình ảnh nói lên nỗi vất vả, lo lắng của người nông dân trong lao động sản xuất.Trả lời:Những hình ảnh nói lên:- Nỗi vất vả: cày đồng buổi ban trưa, mồ hôi như...