Tập đọc: Chuyện một khu vườn nhỏ


Phương pháp giải - Xem chi tiết 1. Cách đọc -  Đọc lưu loát, trôi chảy toàn bài. -  Diễn cảm giọng nhẹ nhàng, ngắt nghỉ đúng chỗ, nhấn giọng ở các từ gợi tả (khoái, rủ rỉ, ngọ nguậy,...