Tập đọc: Đất Cà Mau


Phương pháp giải - Xem chi tiết 1. Cách đọc -  Đọc trôi chảy, lưu loát toàn bài. -  Diễn cảm, nhấn giọng ở những từ ngữ gợi tả, gợi cảm (mưa dông, đổ ngay, hối hả, đất xốp, đất nẻ chân chim...) làm...