Tập đọc: Hành trình của bầy ong


Phương pháp giải - Xem chi tiết 1. Cách đọc -  Đọc trôi chảy, lưu loát bài thơ -  Diễn cảm giọng trải dài tha thiết, cảm hứng, ngợi ca những phẩm đẹp đẽ của bầy ong. Nhấn giọng các...