Tập đọc: Hạt gạo làng ta


Lời giải chi tiết 1. Đọc khổ thơ 1, em hiểu hạt gạo được làm nên từ những gì?Trả lời:Hạt gạo được làm từ thiên nhiên và con người: từ vị phù sa bồi đắp cho ruộng đồng màu mờ phì...