Tập đọc: Hộp thư bí mật


Phương pháp giải - Xem chi tiết Nội dung: Ca ngợi ông Hai Long và những chiến sĩ tình báo hoạt động trong lòng địch đã dũng cảm, mưu trí giữ vững đường dây liên lạc, góp phần xuất sắc...