Tập đọc: Lập làng giữ biển


Phương pháp giải - Xem chi tiết Nội dung: Phản ảnh rõ khát vọng và quyết tâm của người dân chài, muốn xây dựng và phát triển một làng quê mới trù phú, đông vui trên đảo. Lời giải chi...