Tập đọc: Lòng dân (Tiếp theo)


Phương pháp giải - Xem chi tiết 1. Cách đọc - Ngắt giọng để phân biệt tên nhân vật với lời nói của nhân vật. Giọng đọc thay đổi linh hoạt, phù hợp với tính cách của nhân vật và...