Tập đọc: Lớp học trên đường


Phương pháp giải - Xem chi tiết Nội dung: Ca ngợi tấm lòng nhân từ, quan tâm giáo dục trẻ của cụ Va-ta-li, sự khao khát và quyết tâm học tập của cậu bé nghèo Rê-mi. Lời giải chi tiết...