Tập đọc: Một chuyên gia máy xúc


Phương pháp giải - Xem chi tiết 1. Cách đọc - Giọng đằm thắm, nhẹ nhàng, thể hiện cảm xúc về tình bạn, tình hữu nghị của e người kể chuyện. Chú ý đọc các lời đối thoại sao cho...