Tập đọc: Một vụ đắm tàu


Phương pháp giải - Xem chi tiết Nội dung: Ca ngợi tình bạn giữa Ma-ri-ô và Giu-li-ét-ta; sự ân cần, dịu dàng của Giu-li-ét-ta, đức hi sinh cao thượng của cậu bé Ma-ri-ô. Lời giải chi tiết 1. Nêu hoàn...