Tập đọc: Mùa thảo quả


Phương pháp giải - Xem chi tiết 1. Cách đọc: -  Đọc lưu loát và trôi chảy toàn bài văn. -  Diễn cảm với giọng nhẹ nhàng, nghỉ hơi rõ ở những câu ngắn (Gió thơm. Cây cỏ thơm. Đất...