Tập đọc: Nếu trái đất thiếu trẻ em


Phương pháp giải - Xem chi tiết Nội dung: Tình cảm yêu mến và trân trọng cùa người lớn đối với thế giới tâm hồn ngộ nghĩnh của trẻ thơ. Lời giải chi tiết 1. Nhân vật tôi và nhân...