Tập đọc: Nghĩa thầy trò


Phương pháp giải - Xem chi tiết Nội dung: Ca ngợi truyền thống tôn sư trọng đạo của nhân dân ta, nhắc nhở mọi người cần giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp đó. Lời giải chi tiết...