Tập đọc: Nghìn năm văn hiến


Phương pháp giải - Xem chi tiết 1. Hướng dẫn đọc Đọc đúng, rõ ràng, rành mạch một văn bản khoa học thường thức có bảng thông kê, giọng đọc thể hiện tình cảm trân trọng, tự hào. 2. Giải...