Tập đọc: Người công dân số Một


Phương pháp giải - Xem chi tiết Nội dung: Tâm trạng của người thanh niên Nguyễn Tất Thành day dứt, trăn trở tìm con đường cứu nước, cứu dân. Lời giải chi tiết 1.Anh Lê giúp anh Thành việc gì?Trả...