Tập đọc: Người gác rừng tí hon


Phương pháp giải - Xem chi tiết 1. Cách đọc -  Đọc trôi chảy, lưu loát bài văn. -  Diễn cảm với giọng kể chậm rãi, nhanh và hồi hộp hơn ở đoạn kể mưu trí và hành động dũng...