Tập đọc: Những cánh buồm


Phương pháp giải - Xem chi tiết Nội dung: Cảm xúc tự hào của người cha khi thấy con mình cũng ấp ủ những ước mơ đẹp như ước mơ của mình thời thơ ấu. Ca ngợi ước mơ khám...