Tập đọc: Phân xử tài tình


Phương pháp giải - Xem chi tiết Nội dung: Ca ngợi trí thông minh, tài xử kiện của vị quan án. Lời giải chi tiết 1. Hai người đàn bà đến công đường nhờ quan phân xử việc gì ?Trả...