Tập đọc: Phong cảnh đền Hùng


Phương pháp giải - Xem chi tiết Nội dung: Ca ngợi vẻ đẹp tráng lệ của đền Hùng và vùng đất Tổ, đồng thời bày tỏ niềm thành kính thiêng liêng của mỗi con người đối với tổ tiên. Lời...