Tập đọc: Quang cảnh làng mạc ngày mùa


Lời giải chi tiết 1. Kể tên những sự vật trong bài có màu vàng và từ chỉ màu vàng đó? Trả lời: + nắng – vàng hoe + xoan – vàng lịm + tàu lá chuối – vàng ối...
Lời giải chi tiết Đề bài: Dựa vào bài Quang cảnh làng mạc ngày mùa, em hãy viết bài văn tả cảnh làng em vào mùa thu hoạchTrả lời:Trời mới tang tảng sáng, sương vẫn còn đọng trên lá cây,...