Tập đọc: Sắc màu em yêu


Phương pháp giải - Xem chi tiết 1. Cách đọc Đọc diễn cảm bài thơ với giọng nhẹ nhàng, tình cảm, trải dài tha thiết ở khổ thơ cuối. 2. Nội dung: Bài thơ thể hiện tình cảm của bạn...