Tập đọc: Sang năm con lên bảy


Phương pháp giải - Xem chi tiết Nội dung: Điều người cha muốn nói với con: Khi lớn lên, từ giã thế giới tuổi thơ con sẽ có một cuộc sống hạnh phúc thật sự do chính hai bàn tay...