Tập đọc: Tà áo dài Việt Nam


1. Chiếc áo dài có vai trò thế nào trong trang phục của phụ nữ Việt Nam xưa?- Trả lời: Trong trang phục của phụ nữ Việt Nam, chiếc áo dài đóng vai trò quan trọng, thân thuộc. Phụ nữ Việt...