Tập đọc: Thầy cúng đi viện


Lời giải chi tiết 1. Cụ Ún làm nghề gì?Trả lời:Cụ Ún làm nghề thầy cúng đuổi tà ma cho người bệnh.2. Khi mắc bệnh, cụ đã tự chữa bằng cách nào?Trả lời:Mời học trò đến cúng đuổi tà ma. 3. Vì sao bị...